Projekty UE

Stach Karina Galeria Urody realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych usług dzięki zakupowi środków trwałych z zakresu medycyny estetycznej.”
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych technologii, a co za tym idzie rozszerzeniu oferty wnioskodawcy o nowe usługi z zakresu medycyny estetycznej. Dzięki realizacji projektu znacząco wzrośnie pozycja Firmy w branży, co pozwoli na zdobycie nowych rynków zbytu, wzrost przychodów ze sprzedaży, utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 248 400,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 195 500,00 zł